Şifrenizi Unuttunuz mu ?
Okudum Kabul Ediyorum

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.firsatbusehirde.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ayışığı Alanya Reklam Bilişim Matbaa Basın Yayın Ticaret Ltd Şti Alanya adresinde mukim Ayışığı Alanya Reklam Bilişim Matbaa Basın Yayın Ticaret Ltd Şti (Bundan böyle firsatbusehirde.com olarak anılacaktır).

b) www.firsatbusehirde.com internet sitesine Kullanıcı olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı”)


2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Ayışığı Alanya Reklam Bilişim Matbaa Basın Yayın Ticaret Ltd Şti’nın sahip olduğu internet sitesi www.firsatbusehirde.com ‘dan Kullanıcınin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Kullanıcı, www.firsatbusehirde.com internet sitesine Kullanıcı olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.firsatbusehirde.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, www.firsatbusehirde.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcınin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.firsatbusehirde.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.firsatbusehirde.com’un sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı www.firsatbusehirde.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyi bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, www.firsatbusehirde.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5 www.firsatbusehirde.com internet sitesinde Kullanıcıler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcılerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.firsatbusehirde.com’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.firsatbusehirde.com’un Kullanıcınin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcınin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. www.firsatbusehirde.com, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.firsatbusehirde.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.firsatbusehirde.com  adına Ayışığı Alanya Reklam Bilişim Matbaa Basın Yayın Ltd Şti den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu Kullanıcılik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.firsatbusehirde.com  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.firsatbusehirde.com Kullanıcıya karşı Kullanıcılik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. www.firsatbusehirde.com’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Kullanıcınin Kullanıcılığını silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.firsatbusehirde.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.firsatbusehirde.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.firsatbusehirde.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.firsatbusehirde.com tarafından www.firsatbusehirde.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. www.firsatbusehirde.com, Kullanıcınin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.firsatbusehirde.comya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.firsatbusehirde.comve www.firsatbusehirde.comweb sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.firsatbusehirde.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı www.firsatbusehirde.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. www.firsatbusehirde.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.firsatbusehirde.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. www.firsatbusehirde.com, Kullanıcılik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, www.firsatbusehirde.com’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.firsatbusehirde.com, iş bu Kullanıcılik sözleşmesi uyarınca, Kullanıcılerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Kullanıcılik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Kullanıcınin Kullanıcıliğini iptal etmesi veya www.firsatbusehirde.com tarafından Kullanıcıliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.firsatbusehirde.com Kullanıcınin Kullanıcılik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Kullanıcınin Kullanıcıliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


6. Yürürlük

Kullanıcının, Kullanıcılik kaydı yapması Kullanıcınin Kullanıcılik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcılik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcınin Kullanıcı olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir


E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Son Eklenen Fırsatlar Anında Haberdar Olabilirsiniz...
Copyrigt © 2017 ARB CENTER Fırsat Bu Şehirde Tüm Hakları Saklıdır. (www.academymedia.net)